Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
> 115,000,001 VNĐ
×
Chế độ xem:
Sen Vàng
Sen Vàng
Acrylic / 2023 / C 81 × R 162
Bản in
022022
022022
Đá / 2022 / C 72 × R 86
DC of think
DC of think
Nhôm / 2021 / C 90 × R 120
Mây và gió
Mây và gió
Sơn mài / 2022 / C 85 × R 120
THE PIANO
THE PIANO
Màu nước / 2022 / C 29 × R 42
Tiền Giang
DC of think
DC of think
Nhôm / 2021 / C 120 × R 90
THE DANCING CLOUDS
THE DANCING CLOUDS
Màu nước / 2022 / C 29 × R 42
Tiền Giang
Khởi thủy
Khởi thủy
Sơn mài / 2021 / C 120 × R 120
Ngày xuân vụt qua
Ngày xuân vụt qua
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Chị em
Chị em
Sơn mài / 2022 / C 85 × R 120
Thanh xuân
Thanh xuân
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 120
Bình Dương
WANDERING CLOUDS
WANDERING CLOUDS
Màu nước / 2022 / C 29 × R 42
Tiền Giang
Thời gian IV
Thời gian IV
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 100
Hoa sen 6
Đã bán
Hoa sen 6
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 100
Sắc núi
Sắc núi
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 80
Hà Nội
DC of think
DC of think
Nhôm / 2021 / C 120 × R 90
Nắng sớm III
Nắng sớm III
Sơn mài / 2021 / C 70 × R 150
Đắk Lắk
Rừng Già
Rừng Già
sơn mài trên gỗ / 2022 / C 100 × R 180
Cho thuê
Chiều đỏ
Chiều đỏ
Sơn mài / 2022 / C 100 × R 120
Hà Nội
ngày mùa
ngày mùa
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 150
Cô đồng
Cô đồng
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 80
Xuân Tây Bắc
Xuân Tây Bắc
sơn mài trên gỗ / 2023 / C 90 × R 150
Cho thuê
Bám biển
Bám biển
Sơn mài / 2020 / C 92 × R 195
Cô gái ngủ
Cô gái ngủ
Acrylic / 2022 / C 80 × R 120
Ngày thu 3
Ngày thu 3
/ 2022 / C 110 × R 150
DC of think
DC of think
Nhôm / 2021 / C 90 × R 120
THE CELLS IN THE DREAM
THE CELLS IN THE DREAM
Màu nước / 2022 / C 29 × R 42
Tiền Giang
Nhà trên núi
Nhà trên núi
/ 2022 / C 110 × R 150
MOUNTAIN IN DREAM
MOUNTAIN IN DREAM
Màu nước / 2022 / C 29 × R 42
Tiền Giang
Mưa Xuân
Mưa Xuân
Acrylic / 2023 / C 80 × R 80
Bản in
Đêm bên cầu
Đêm bên cầu
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Hà Nội
Xuân xanh
Xuân xanh
Acrylic / 2022 / C 50 × R 50
Bản in
Ngọc Bích Rose
Ngọc Bích Rose
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
hoa sen
Đã bán
hoa sen
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 210
Biển vắng
Biển vắng
Sơn dầu / 2022 / C 100 × R 200
Hải Phòng
Ô Quan Chưởng
Ô Quan Chưởng
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 180
012022
012022
Đá / 2022 / C 62 × R 78
Tĩnh Lặng
Tĩnh Lặng
sơn mài trên gỗ / 2022 / C 100 × R 180
Cho thuê
THE WHIRLWIND
THE WHIRLWIND
Màu nước / 2022 / C 29 × R 42
Tiền Giang
mùa hoa lạ
mùa hoa lạ
sơn mài trên gỗ / 2023 / C 60 × R 100
Cao Bằng