Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Trừu tượng biểu hiện 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Miền nhớ
Miền nhớ
Acrylic / 2023 / C 135 × R 155
Ngày nắng (8)
Ngày nắng (8)
Acrylic / 2022 / C 70 × R 100
Tình mơ
Đã bán
Tình mơ
Acrylic / 2023 / C 80 × R 100
Hoa Sữa
Hoa Sữa
Sơn dầu / 2023 / C 100 × R 80
Hà Nội
Giao lộ
Giao lộ
Lụa / 2023 / C 50 × R 82
Thừa Thiên Huế
Bản in
Chạm
Chạm
Acrylic / 2022 / C 100 × R 100
SC1
SC1
Acrylic / 2023 / C 80 × R 100
Bản in
Ngày hè
Đã bán
Ngày hè
Acrylic / 2022 / C 100 × R 187
Mùa tựu trường
Mùa tựu trường
Sơn dầu / 2023 / C 120 × R 120
Hà Nội
Mùa hoa phượng
Mùa hoa phượng
Acrylic / 2022 / C 100 × R 100
Mùa thu vàng
Mùa thu vàng
Sơn dầu / 2023 / C 120 × R 120
Hà Nội
Trống rỗng
Trống rỗng
Acrylic / 2023 / C 70 × R 100
Cho thuêBản in
Bình minh Phố.
Bình minh Phố.
Sơn dầu / 2023 / C 100 × R 100
Hà Nội
Đêm thu
Đã bán
Đêm thu
Acrylic / 2022 / C 100 × R 70
Ánh sáng cát tường
Ánh sáng cát tường
Acrylic / 2023 / C 150 × R 300
Ngõ nắng
Ngõ nắng
Acrylic / 2022 / C 70 × R 100
Gợi Mở
Đã bán
Gợi Mở
Acrylic / 2023 / C 80 × R 60
Giao mùa
Giao mùa
Sơn dầu / 2023 / C 60 × R 60
Hà Nội
Xuân yêu thương
Xuân yêu thương
Acrylic / 2023 / C 80 × R 60
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Hạnh phúc
Hạnh phúc
Acrylic / 2022 / C 90 × R 120
Ô cửa đỏ
Ô cửa đỏ
Acrylic / 2023 / C 135 × R 155
Chiều ngang Giáo đường
Chiều ngang Giáo đường
Acrylic / 2022 / C 80 × R 120
Cho thuêBản in
Ánh trăng
Ánh trăng
Acrylic / 2023 / C 80 × R 120
Phố cũ
Đã bán
Phố cũ
Sơn dầu / 2023 / C 100 × R 100
Hà Nội
Tiếng mưa
Tiếng mưa
Acrylic / 2022 / C 90 × R 60
Nắng hạ
Nắng hạ
Chất liệu mới / 2023 / C 50 × R 81
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Khoảng lặng
Đã bán
Khoảng lặng
Lụa / 2023 / C 50 × R 82
Thừa Thiên Huế
Bản in
Thu Nắng
Đã bán
Thu Nắng
Acrylic / 2023 / C 100 × R 80
Hoàng hôn dốc
Hoàng hôn dốc
Sơn dầu / 2022 / C 130 × R 110
Hà Nội
Mùa xuân
Mùa xuân
Acrylic / 2022 / C 80 × R 110
Trừu tượng
Trừu tượng
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
SC2
SC2
Acrylic / 2023 / C 100 × R 80
Bản in
Bóng mùa thu
Bóng mùa thu
Sơn dầu / 2023 / C 56 × R 56
Hà Nội
Mùa lá rụng
Mùa lá rụng
Sơn dầu / 2023 / C 100 × R 80
Hà Nội
Trừu tượng FN10
Trừu tượng FN10
Acrylic / 2023 / C 100 × R 150
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Ngày nắng (7)
Ngày nắng (7)
Acrylic / 2022 / C 100 × R 70
Nhớ mùa thu
Nhớ mùa thu
Acrylic / 2022 / C 70 × R 100
Bản tình ca mùa thu
Bản tình ca mùa thu
Sơn dầu / 2021 / C 129 × R 129
Hà Nội
Nắng xuân I
Nắng xuân I
Acrylic / 2023 / C 80 × R 120
Thu vàng mấy độ.
Thu vàng mấy độ.
Sơn dầu / 2023 / C 120 × R 120
Hà Nội
Diụ Dàng
Đã bán
Diụ Dàng
Acrylic / 2023 / C 80 × R 60
12 con giáp
12 con giáp
Acrylic / 2022 / C 80 × R 110
Xuân nhâm dần
Xuân nhâm dần
Acrylic / 2022 / C 80 × R 110