Artists...
Types...
Themes...
Hiện thực 
×
Materials...
Keywords...
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
Thiếu nữ buổi chiều vàng
Thiếu nữ buổi chiều vàng
Sơn dầu / 2011 / C 93 × R 78
Hà Nội
Cho thuêBản in
Giàn Gấc sân nhà
Giàn Gấc sân nhà
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Cho thuêBản in
Sen Vàng
Đã bán
Sen Vàng
Acrylic / 2023 / C 81 × R 162
Bản in
Sen hồng
Sen hồng
Acrylic / 2023 / C 100 × R 120
Hoa chuối rừng
Hoa chuối rừng
Sơn mài / 2023 / C 80 × R 60
Cho thuêBản in
Sương sớm long lanh
Sương sớm long lanh
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Sóng biển 3
Sóng biển 3
Sơn dầu / 2023 / C 70 × R 70
Hà Nội
Cho thuêBản in
Mưa Xuân
Mưa Xuân
Acrylic / 2023 / C 80 × R 80
Bản in
Diễu Hành 1
Diễu Hành 1
Giấy Dó / 2023 / C 40 × R 60
Cho thuêBản in
Nàng thơ
Đã bán
Nàng thơ
Sơn dầu / 2012 / C 93 × R 78
Hà Nội
Bản in
Xuân hồi sinh
Xuân hồi sinh
Màu nước / 2023 / C 38 × R 56
Cho thuêBản in
Hoa sen
Hoa sen
Acrylic / 2023 / C 100 × R 120
Cho thuê
Sóng biển 2
Sóng biển 2
Sơn dầu / 2023 / C 100 × R 80
Hà Nội
Cho thuêBản in
Trăng lên phía Hồng Quang
Trăng lên phía Hồng Quang
Sơn dầu trên Toan / 2023 / C 80 × R 80
Tuyên Quang
Cho thuêBản in
Tĩnh vật với cành quả Hồng
Tĩnh vật với cành quả Hồng
Sơn mài / 2023 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Sương sớm
Sương sớm
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Sen cá
Sen cá
Sơn mài / 2023 / C 80 × R 75
Cho thuêBản in
Thiếu nữ - lập thể
Thiếu nữ - lập thể
Sơn dầu / 2011 / C 93 × R 78
Hà Nội
Cho thuêBản in
Sen 2
Sen 2
Sơn dầu / 2023 / C 100 × R 100
Hà Nội
Cho thuêBản in
Sắc hương 2
Sắc hương 2
Sơn dầu / 2023 / C 100 × R 80
Hà Nội
Cho thuêBản in
Bên cầu Thê Húc
Bên cầu Thê Húc
Sơn mài / 2021 / C 75 × R 100
Cho thuêBản in
Ngọc Bích Rose
Ngọc Bích Rose
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Thành phố
Thành phố
Sơn dầu / 2023 / C 100 × R 100
Hà Nội
Cho thuêBản in
Nét đẹp suy tư
Nét đẹp suy tư
Sơn dầu / 2009 / C 93 × R 78
Hà Nội
Cho thuêBản in
Hậu Giang
Hậu Giang
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 60 × R 90
Cho thuêBản in
Hoa chuối và tranh Vinh Hoa
Hoa chuối và tranh Vinh Hoa
Sơn mài / 2023 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Thu
Thu
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Phía sau thung lũng 25
Phía sau thung lũng 25
Sơn dầu trên Toan / 2023 / C 100 × R 100
Tuyên Quang
Cho thuêBản in
Ngày xuân vụt qua
Ngày xuân vụt qua
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Thiếu nữ hiền dịu
Thiếu nữ hiền dịu
Sơn dầu / 2008 / C 93 × R 78
Hà Nội
Cho thuêBản in
Hoa phố
Hoa phố
Sơn dầu / 2023 / C 80 × R 100
Hà Nội
Cho thuêBản in
Chiều Quê
Chiều Quê
sơn mài trên gỗ / 2023 / C 80 × R 120
Cho thuêBản in
Thiếu nữ áo dài
Thiếu nữ áo dài
Sơn dầu / 2012 / C 93 × R 78
Hà Nội
Cho thuêBản in
Hoa Cúc Vàng
Hoa Cúc Vàng
Sơn mài / 2023 / C 80 × R 80
Cho thuêBản in
Xuân
Xuân
Acrylic / 2022 / C 50 × R 100
Bản in
Dưới tán cây
Dưới tán cây
Sơn dầu / 2023 / C 100 × R 100
Hà Nội
Cho thuêBản in
Lối cũ
Lối cũ
Sơn dầu / 2023 / C 120 × R 90
Cho thuêBản in
Mùa xuân ấm áp
Mùa xuân ấm áp
Acrylic / 2022 / C 50 × R 50
Bản in
Cảng Cái Chiên
Cảng Cái Chiên
Sơn dầu trên Toan / 2023 / C 60 × R 90
Hải Phòng
Cho thuêBản in