Artists...
Sơn mài 
×
Themes...
Styles...
Materials...
Keywords...
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
Không Tên #2
Đã bán
Không Tên #2
Sơn mài / 2022 / C 81 × R 122
Bản in
Mùa xuân trên núi hoa
Mùa xuân trên núi hoa
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 120
Cao Bằng
Chốn Thanh Bình
Chốn Thanh Bình
Sơn mài / 2022 / C 100 × R 80
Cho thuêBản in
Chiều Tây Bắc
Chiều Tây Bắc
sơn mài trên gỗ / 2022 / C 100 × R 100
Cho thuê
Không Tên #4
Đã bán
Không Tên #4
Sơn mài / 2022 / C 122 × R 122
Bản in
Chiều Quê
Chiều Quê
sơn mài trên gỗ / 2023 / C 80 × R 120
Cho thuêBản in
Chiều Đông
Chiều Đông
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 120
Cho thuê
Đầu Hạ
Đầu Hạ
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 60
Cho thuêBản in
Sau cơn mưa
Sau cơn mưa
/ 2022 / C 80 × R 60
Màu Hy Vọng
Màu Hy Vọng
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 60
Cho thuêBản in
Tuổi 21
Tuổi 21
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 60
Mưa Bóng Mây
Mưa Bóng Mây
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 90
Sắc thu
Đã bán
Sắc thu
Sơn mài / 2022 / C 60 × R 80
Không Tên #3
Đã bán
Không Tên #3
Sơn mài / 2022 / C 81 × R 122
Bản in
Góc sau vườn
Góc sau vườn
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 100
Hà Nội
Chợ chiều
Chợ chiều
/ 2022 / C 60 × R 80
Khúc giao mùa
Khúc giao mùa
Sơn mài / 2022 / C 60 × R 60
Trà Kiệu
Trà Kiệu
Gỗ / 2022 / C 80 × R 80
Hà Nội
Cho thuê
mùa hoa lạ
mùa hoa lạ
sơn mài trên gỗ / 2023 / C 60 × R 100
Cao Bằng
Không Tên #5
Đã bán
Không Tên #5
Sơn mài / 2022 / C 122 × R 122
Bản in
Ngày xuân
Ngày xuân
Sơn mài / 2022 / C 50 × R 70
Không Tên #1
Đã bán
Không Tên #1
Sơn mài / 2022 / C 82 × R 122
Bản in
Phố Vào Thu
Phố Vào Thu
sơn mài trên gỗ / 2021 / C 80 × R 120
Cho thuêBản in
ĐỎ
ĐỎ
sơn mài trên gỗ / 2022 / C 80 × R 120
Cho thuê
Xuân Tây Bắc
Xuân Tây Bắc
sơn mài trên gỗ / 2023 / C 90 × R 150
Cho thuê
Hoàng Hôn Đỏ
Hoàng Hôn Đỏ
sơn mài trên gỗ / 2023 / C 80 × R 120
Cho thuê
Hoa Núi
Hoa Núi
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 60
Cho thuêBản in
Làng Cổ Đô
Làng Cổ Đô
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 50
Cho thuêBản in
ngày mùa
ngày mùa
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 150
Rừng Già
Rừng Già
sơn mài trên gỗ / 2022 / C 100 × R 180
Cho thuê