Hoạt động gần đây
Thái Phạm
Thái Phạm đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Đường Thanh Niên

Đường Thanh Niên

Thái Phạm
Thái Phạm đã đăng một tác phẩm mới.
2 tháng trước

Trưa vắng trên cánh đồng

Trưa vắng trên cánh đồng

Nguyễn chí kiên
Nguyễn chí kiên đã thích một tác phẩm.
2 tháng trước

Đầm Lập An

Đầm Lập An
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Tác phẩm Chùa Vàng vinh dự được tham gia trưng bày trong dip tổ chức Hội nghị cấp cao Asean lần thứ 37 tại Trung tâm hội nghị Quốc Tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.
Tác phẩm được trưng bày từ ngày 11/11/2020 đến hết ngày 15/11/2020