Hoạt động gần đây
Thái Phạm
Thái Phạm đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Mưa Xuân trên phố

Mưa Xuân trên phố

Thái Phạm
Thái Phạm đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Cánh đồng ơi Mai Châu

Cánh đồng ơi Mai Châu

Thái Phạm
Thái Phạm đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Nhà em ơi lưng đồi

Nhà em ơi lưng đồi
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Tác phẩm Chùa Vàng vinh dự được tham gia trưng bày trong dip tổ chức Hội nghị cấp cao Asean lần thứ 37 tại Trung tâm hội nghị Quốc Tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.
Tác phẩm được trưng bày từ ngày 11/11/2020 đến hết ngày 15/11/2020