Hoạt động gần đây
Thái Phạm
Thái Phạm đã đăng một tác phẩm mới.
6 ngày trước

Bến đò

Bến đò

Thái Phạm
Thái Phạm đã đăng một tác phẩm mới.
21 ngày trước

Cánh đồng lúa trên bản Hoàng Su Phì

Cánh đồng lúa trên bản Hoàng Su Phì

Thái Phạm
Thái Phạm đã đăng một tác phẩm mới.
21 ngày trước

Hoa hồng

Hoa hồng
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Tác phẩm Chùa Vàng vinh dự được tham gia trưng bày trong dip tổ chức Hội nghị cấp cao Asean lần thứ 37 tại Trung tâm hội nghị Quốc Tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.
Tác phẩm được trưng bày từ ngày 11/11/2020 đến hết ngày 15/11/2020