Hoạt động gần đây
Phạm Sa
3 tháng trước

Thẩm Trọng Hiếu
Thẩm Trọng Hiếu đã đăng một tác phẩm mới.
9 tháng trước

Thẩm Trọng Hiếu
Thẩm Trọng Hiếu đã đăng một tác phẩm mới.
9 tháng trước
Xem thêm
Artistic activities
2019: Triển lãm nghệ thuật sinh viên ĐH Kiến Trúc
2020: Triển lãm quốc tế FabrianoinAcquarello tại Italia