• Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
315
Lượt xem
0
Yêu thích

Chọn kỳ hạn thuê

Currently, we only provide artworks for rent in 3 month-, 6 month-, and 9 month- periods. 
If you want to rent the arworks for different period of time other than the ones available please contact us directly through our hotline (+84) 98 5522 662.
Note: The minimum rental period is 3 months.

315,000 vnđ
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
315
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist artwork

Artist information

Works by the same artist

Acrylic / 2018 / C 90 × R 70
$130
Cho thuê
Do Paper / 2019 / C 42 × R 64
$130
Cho thuê
Do Paper / 2019 / C 30 × R 42
$87
Cho thuêBản in
Acrylic / 2020 / C 100 × R 120
$348
Cho thuê

Works of the same type

Do Paper / 2019 / C 42 × R 64
$130
Cho thuê
Do Paper / 2019 / C 30 × R 42
$87
Cho thuêBản in
Do Paper / 2015 / C 40 × R 50
$217
Cho thuê
Late Autumn
Late Autumn
Do Paper / 2014 / C 38 × R 26
$152
Cho thuê

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.