Hà Nội
 • Silk / 2020
 • C 120 × R 60 × S 6 cm
 • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
 • Thanh toán đảm bảo
 • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
 • Hotline: (+84) 98 5522 662
127
Lượt xem
0
Yêu thích

Hà Nội
 • Silk / 2020
 • C 120 × R 60 × S 6 cm
Chất liệu in:
Kích thước in:
3,580,000 vnđ
 • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
 • Thanh toán đảm bảo
 • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
 • Hotline: (+84) 98 5522 662
127
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist information

Works by the same artist

Silk / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
$2,000
Bản in
Silk / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
$2,000
Bản in
Đã bán
Water colors / 2017 / C 38 × R 56
Hà Nội
Bản in
Đã bán
Water colors / 2017 / C 38 × R 56
Hà Nội
Bản in

Works of the same type

Silk / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
$2,000
Bản in
Silk / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
$2,000
Bản in
Đã bán
Silk / 2019 / C 120 × R 60
Hà Nội
Bản in
Silk / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
$2,000
Bản in

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.