Hà Nội
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
180
Lượt xem
0
Yêu thích

Hà Nội
Chất liệu in:
Kích thước in:
2,819,200 vnđ
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
180
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist information

Works by the same artist

Silk / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
$2,000
Bản in
Silk / 2020 / C 120 × R 60
Hà Nội
$2,000
Bản in
Đã bán
Water colors / 2017 / C 38 × R 56
Hà Nội
Bản in
Đã bán
Water colors / 2017 / C 38 × R 56
Hà Nội
Bản in

Works of the same type

Beams of light
Beams of light
Water colors / 2019 / C 56 × R 29
$226
Silver-Breasted Broadbill
Silver-Breasted Broadbill
Water colors / 2019 / C 42 × R 30
$183
Cho thuêBản in
Water colors / 2020 / C 56 × R 56
$522
Bản in
Đã bán
Water colors / 2017 / C 38 × R 56
Hà Nội
Bản in

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.