• Lacquer / 2014
  • C 120 × R 60 × S 2 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
161
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist information

Works by the same artist

Lacquer / 2019 / C 372 × R 255
$136,043
Đã bán
Lacquer / 2017 / C 100 × R 130
Đã bán
Lacquer / 2008 / C 100 × R 100
$9,065
Đã bán
Lacquer / 2010 / C 120 × R 200

Works of the same type

Lacquer / 2018 / C 60 × R 80
$1,174
Lacquer / 2016 / C 70 × R 55
$3,261
Lacquer / 2018 / C 60 × R 40
$2,391
Lacquer / 2016 / C 70 × R 55
$3,261

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.