• Lacquer / 2008
  • C 100 × R 100 × S 2 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
249
Lượt xem
1
Yêu thích

Artist artwork

Artist information

Works by the same artist

Lacquer / 2019 / C 135 × R 330
$173,913
Lacquer / 2019 / C 372 × R 255
$136,043
Đã bán
Lacquer / 2017 / C 100 × R 130
Đã bán
Lacquer / 2008 / C 100 × R 100
$9,065

Works of the same type

Lacquer / 2018 / C 70 × R 140
Nghệ An
$2,609
Lacquer / 2019 / C 40 × R 50
Nghệ An
$478
Lacquer / 2019 / C 50 × R 70
Nghệ An
$696
Lacquer / 2017 / C 60 × R 120
Nghệ An
$1,739

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.