Đà Nẵng
  • Artwork code: DH-1
  • Oil / 2018
  • C 58 × R 94 × S 4 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
166
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist artwork

Thể loại: Painting
Chủ đề: Beach
Phong cách: Realism
Chất liệu: Oil

Artist information

Works by the same artist

Đã bán
Oil / 2018 / C 76 × R 94
Đà Nẵng
Oil / 2019 / C 49 × R 94
Đà Nẵng
$957
Đã bán
Oil / 2017 / C 85 × R 139
Đà Nẵng
Oil / 2017 / C 85 × R 85
Đà Nẵng
$870

Works of the same type

Oil / 2016 / C 83 × R 153
$3,913
Bản in
Giới thiệu
Oil / 2018 / C 100 × R 100
Đã bán
Oil / 2018 / C 58 × R 49
Đà Nẵng
Đã bán
Oil / 2018 / C 58 × R 85
Đà Nẵng

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.