Đà Nẵng
  • Artwork code: DH-15
  • Oil / 2017
  • C 85 × R 139 × S 5 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
68
Lượt xem
1
Yêu thích

Artist information

Works by the same artist

Đã bán
Oil / 2018 / C 76 × R 94
Đà Nẵng
Oil / 2019 / C 49 × R 94
Đà Nẵng
$957
Đã bán
Oil / 2017 / C 85 × R 139
Đà Nẵng
Oil / 2017 / C 85 × R 85
Đà Nẵng
$870

Works of the same type

Đã bán
Oil / 2017 / C 85 × R 139
Đà Nẵng
Oil / 2017 / C 85 × R 85
Đà Nẵng
$870
Đã bán
Oil / 2019 / C 85 × R 85
Đà Nẵng
Oil / 2013 / C 76 × R 76
Đà Nẵng
$826

Bình luận (1)

Đăng nhập để gửi bình luận.
Nam Việt
19 ngày trước
Những sáng tác dụng dị giản đơn mà sâu lắng