Đà Nẵng
  • Oil / 2017
  • C 85 × R 139 × S 5 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
726
Lượt xem
1
Yêu thích

Artist information

Works by the same artist

Đã bán
Oil / 2018 / C 76 × R 94
Đà Nẵng
Oil / 2019 / C 49 × R 94
Đà Nẵng
$957
Đã bán
Oil / 2017 / C 85 × R 139
Đà Nẵng
Oil / 2017 / C 85 × R 85
Đà Nẵng
$870

Works of the same type

Oil / 2020 / C 50 × R 40
$130
Đã bán
Oil / 2019 / C 60 × R 60
Oil / 2020 / C 60 × R 50
$652
Cho thuêBản in
Oil / 2018 / C 50 × R 40
$343
Cho thuêBản in

Bình luận (1)

Đăng nhập để gửi bình luận.
Nam Việt
một năm trước
Những sáng tác dụng dị giản đơn mà sâu lắng