Đà Nẵng
  • Artwork code: DH-17
  • Oil / 2018
  • C 76 × R 94 × S 3 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
162
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist information

Works by the same artist

Đã bán
Oil / 2018 / C 76 × R 94
Đà Nẵng
Oil / 2019 / C 49 × R 94
Đà Nẵng
$957
Đã bán
Oil / 2017 / C 85 × R 139
Đà Nẵng
Oil / 2017 / C 85 × R 85
Đà Nẵng
$870

Works of the same type

Oils on Canvas / 2019 / C 60 × R 80
$696
Đã bán
Canvas / 2018 / C 70 × R 90
Đã bán
Canvas / 2018 / C 63 × R 85
Đã bán
Canvas / 2018 / C 60 × R 80

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.