Đà Nẵng
  • Artwork code: DH-6
  • Oil / 2018
  • C 94 × R 58 × S 4 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
142
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist information

Works by the same artist

Đã bán
Oil / 2018 / C 76 × R 94
Đà Nẵng
Oil / 2019 / C 49 × R 94
Đà Nẵng
$957
Đã bán
Oil / 2017 / C 85 × R 139
Đà Nẵng
Oil / 2017 / C 85 × R 85
Đà Nẵng
$870

Works of the same type

Đã bán
Oil / 2018 / C 60 × R 50
Bản in
Oil / 2015 / C 50 × R 70
Thái Nguyên
$304
Đã bán
Oil / 2018 / C 49 × R 94
Đà Nẵng
Oil / 2019 / C 94 × R 58
Đà Nẵng
$1,043

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.