• Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
297
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist artwork

Thể loại: Painting
Chủ đề: Garden
Phong cách: Portraiture
Chất liệu: Oils on Canvas

Artist information


Iam Hai, call me leO, with me art is a language, painting to me is as natural as breathing, and painting to me is a need rather than a job. I don't follow any formal painting school. I followed a drawing with teacher of art from middle school, high school, I quit painting, I studied petrochemical engineering, in my third year in college, I did maths, bought paint from then until now. , and still alive drawing (maybe)

Nguyễn Việt Hải

Works by the same artist

Oils on Canvas / 2020 / C 45 × R 55
Oils on Canvas / 2019 / C 30 × R 60
Oils on Canvas / 2019 / C 20 × R 45
Oil / 2019 / C 65 × R 50

Works of the same type

Oil / 2021 / C 120 × R 90
Đà Nẵng
Bản in
Oils on Canvas / 2019 / C 52 × R 42
Oil / 2018 / C 53 × R 40
Quảng Ngãi
WINTER
Đã bán
WINTER
Oil / 2019 / C 59.4 × R 42

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.