• Oil / 2019
  • C 81 × R 155 × S 2 cm
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
333
Lượt xem
1
Yêu thích

Artist artwork

Thể loại: Painting
Chủ đề: Landscape
Phong cách: Realism
Chất liệu: Oil

Artist information

Works by the same artist

Oils on Canvas / 2019 / C 60 × R 80
$348
Oils on Canvas / 2019 / C 70 × R 90
$391
Oils on Canvas / 2019 / C 90 × R 210
$1,087
Oils on Canvas / 2019 / C 70 × R 90
$391

Works of the same type

Oil / 2016 / C 50 × R 70
$348
Oil / 2017 / C 50 × R 70
$348
Oil / 2019 / C 80 × R 100
Nghệ An
$413
Oil / 2019 / C 80 × R 100
Nghệ An
$413

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.