• Artwork code: NDV-11
  • Lacquer / 2011
  • C 80 × R 150 × S 2 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
57
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist information

Works by the same artist

Lacquer / 2011 / C 111 × R 56
$5,043
Lacquer / 2010 / C 150 × R 80
$9,065
Lacquer / 2015 / C 150 × R 72
$8,065
Lacquer / 2014 / C 150 × R 80
$7,065

Works of the same type

Lacquer / 2011 / C 111 × R 56
$5,043
Lacquer / 2010 / C 150 × R 80
$9,065
Lacquer / 2014 / C 150 × R 80
$7,065
Đã bán
Lacquer / 2009 / C 90 × R 120

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.