Nguyễn Đình Đức

Gallery nghệ sỹ

Tranh màu nước

Hoa hồng trắng
Hoa hồng trắng
Màu nước / 2020 / C 56 × R 38
Bản in
Hoa hồng
Hoa hồng
Màu nước / 2020 / C 56 × R 38
Bản in
Hồng Liên
Hồng Liên
Màu nước / 2020 / C 56 × R 38
Bản in
Hoa mẫu đơn
Đã bán
Hoa mẫu đơn
Màu nước / 2020 / C 38 × R 56
Bản in
Hoa Xuyến Chi
Hoa Xuyến Chi
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Hoa Xuyến Chi
Đã bán
Hoa Xuyến Chi
Màu nước / 2020 / C 56 × R 38
Bản in
Hoa hồng
Hoa hồng
Màu nước / 2020 / C 38 × R 56
Bản in
Sen
Sen
Màu nước / 2020 / C 56 × R 38
Bản in
Hồng dại
Hồng dại
Màu nước / 2020 / C 56 × R 38
Bản in
Hoa Xuyến Chi
Hoa Xuyến Chi
Màu nước / 2020 / C 56 × R 38
Bản in
Xuân
Đã bán
Xuân
Màu nước / 2020 / C 56 × R 38
Bản in
Phong cảnh Dalat
Phong cảnh Dalat
Màu nước / 2020 / C 30 × R 42
Bản in
Hoa sen
Đã bán
Hoa sen
Màu nước / 2020 / C 59 × R 42
Bản in
Trái hồng
Đã bán
Trái hồng
Màu nước / 2020 / C 32 × R 52
Bản in
Hoa thạch thảo
Đã bán
Hoa thạch thảo
Màu nước / 2020 / C 42 × R 30
Bản in
Giữa Những Tàn Phai 2
Giữa Những Tàn Phai 2
Màu nước / 2020 / C 52 × R 32
Bản in
Hoa Chùm Ớt
Hoa Chùm Ớt
Màu nước / 2020 / C 79 × R 55
Bản in
Bông súng
Bông súng
Màu nước / 2020 / C 42 × R 30
Bản in
Hoa cafe
Hoa cafe
Màu nước / 2019 / C 32 × R 21
Bản in
Chùm Vú Sữa
Đã bán
Chùm Vú Sữa
Màu nước / 2020 / C 52 × R 37
Bản in
Hoa Xuyến Chi
Hoa Xuyến Chi
Màu nước / 2019 / C 32 × R 21
Bản in
Hoa ổi
Hoa ổi
Màu nước / 2020 / C 54 × R 39
Bản in
Hoa sen
Đã bán
Hoa sen
Màu nước / 2020 / C 107 × R 59
Bản in
Thời Gian
Đã bán
Thời Gian
Màu nước / 2020 / C 52 × R 77
Bản in
Hoa Cẩm Tú Câdu
Đã bán
Hoa Cẩm Tú Câdu
Màu nước / 2020 / C 77 × R 52
Bản in
Sen
Sen
Màu nước / 2021 / C 56 × R 76
Bản in
Vũ Điệu Sen
Vũ Điệu Sen
Màu nước / 2021 / C 56 × R 76
Bản in
Hoa xuyến chi
Hoa xuyến chi
Màu nước / 2021 / C 76 × R 56
Bản in
Những đóa sen hồng
Những đóa sen hồng
Màu nước / 2021 / C 76 × R 56
Bản in
Lặng lẽ
Đã bán
Lặng lẽ
Màu nước / 2021 / C 38 × R 56
Bản in
Hoa trạng nguyên
Hoa trạng nguyên
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Sen Hồng
Đã bán
Sen Hồng
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Nụ sen khô
Nụ sen khô
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Tĩnh và động
Tĩnh và động
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Hồng liên
Hồng liên
Màu nước / 2021 / C 56 × R 76
Bản in
Phong cảnh
Đã bán
Phong cảnh
Màu nước / 2021 / C 56 × R 76
Bản in
Cành hoa trắng
Cành hoa trắng
Màu nước / 2021 / C 76 × R 56
Bản in
Hoa súng
Hoa súng
Màu nước / 2021 / C 75 × R 55
Bản in
Hoa mai
Đã bán
Hoa mai
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Hoa Hồng Trắng
Hoa Hồng Trắng
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Sen và cỏ dại
Sen và cỏ dại
Màu nước / 2021 / C 76 × R 56
Bản in
Bằng Lăng
Đã bán
Bằng Lăng
Màu nước / 2021 / C 56 × R 76
Bản in
Hạ Khúc
Hạ Khúc
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Những cánh hoa trắng
Những cánh hoa trắng
Màu nước / 2021 / C 75 × R 55
Bản in
Bâng Khuâng
Bâng Khuâng
Màu nước / 2021 / C 62 × R 55
Bản in
Hoa Bằng Lăng
Hoa Bằng Lăng
Màu nước / 2021 / C 56 × R 76
Cho thuêBản in
Nhẹ nhàng xuân
Đã bán
Nhẹ nhàng xuân
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Hoa mai
Hoa mai
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in
Hy Vọng
Hy Vọng
Màu nước / 2021 / C 56 × R 76
Bản in
Nụ hoa trắng
Đã bán
Nụ hoa trắng
Màu nước / 2021 / C 56 × R 38
Bản in