Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Trần Minh Phi 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Xuân thì
Đã bán
Xuân thì
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Bản in
Hình-bóng & Tiếng- vọng
Hình-bóng & Tiếng- vọng
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Cho thuêBản in
Nàng Ban Mai
Nàng Ban Mai
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Giấc mơ diva
Giấc mơ diva
Mực / 2020 / C 47.5 × R 34
Cho thuêBản in
Bi kịch
Đã bán
Bi kịch
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bản in
Thiếu nữ và hồ điệp
Thiếu nữ và hồ điệp
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Cho thuêBản in
Atb No2
Atb No2
Acrylic / 2020 / C 60 × R 60
Nàng thơ của âm nhạc
Nàng thơ của âm nhạc
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Cho thuêBản in
Ngóng bóng con thuyền
Ngóng bóng con thuyền
Acrylic / 2020 / C 40 × R 30
Cho thuêBản in
Đêm Giáng sinh
Đêm Giáng sinh
Acrylic / 2020 / C 40 × R 60
Cho thuêBản in
Guitar đêm
Guitar đêm
Acrylic trên lụa / 2020 / C 40 × R 30
Cho thuêBản in
Dục vọng phù du
Dục vọng phù du
Acrylic / 2020 / C 49 × R 37
Cho thuêBản in
Nude vàng
Nude vàng
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Nude đêm xuân
Đã bán
Nude đêm xuân
Acrylic / 2020 / C 28 × R 25
Bản in
Mùa thu của biển
Mùa thu của biển
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Cho thuêBản in