Tháng Tư về qua ngõ
Tháng Tư về qua ngõ
Acrylic / 2019 / C 90 × R 70
$1,174
Cho thuê
Ngôi nhà của mẹ
Chiều vàng
Dòng Sông Êm Đềm
Ngày Thường II
Hạ vàng
Thể nghiệm 6
Mùa xuân
 Tĩnh vật hoa vàng
Bức tường xưa 1
Thể nghiệm 7
Thể nghiệm 9
Gió thu
BẾN CŨ
Mùa hè rực rỡ  5
Thể nghiệm 14
Xe Đạp 03
Sang thu
Góc Hồ Gươm
Yellow moment
Đối thoại
Vùng ngoại ô
Thể nghiệm 5
Kết hợp 2
Sen mùa thu
Sen 7
Thể nghiệm 16
Ao Thu
Kết hợp 11
Nắng chiều
Cấu trúc 3