Tắm sớm
Tắm sớm
Màu nước / 2020 / C 56 × R 38
Chim giẻ cùi
Tâm hồn của vẹt
Vũ điệu tình yêu- Tâm sự
Tắm nắng
Chim mỏ rộng hung
Vũ điệu tình yêu-  Cầu trời
Freedom Bird
Bình yên trên hồ tĩnh lặng
Hạnh phúc
Dậu
Mùa xuân
Đĩa gà sơn mài
Về chợ
Phong cảnh biển 27
Long tranh hổ đấu
Hạnh phúc
Một chút quê
Gà Kim Hoàng
Buổi sáng
Hoàng hôn trên sông
Tác Phẩm :Nhân sinh trường lạc $ Tương Phùng Đồ  (bao gồm 2 bức  )
Phong cảnh biển 21
Mùa xuân
Thái Liên
hoa mào gà
Mùa xuân vùng cao
Bên Hồ
Thụy Liên
Tp: THANH BÌNH VIÊN
Nắng chiều trên sông Sào Khê.
Thuyền hoa
Đầu đông
Kỷ niệm một đêm mưa
Biển hát
Bình minh phá Tam Giang
Thanh bình
Bắt cá
Hồ Emerald
Cảm xúc huyết núi sông (1)
Mùa đông vùng cao
ĐÔI BỜ THƯƠNG NHỚ
Đường ra biển
Bến nước Tràng An
Năng Lượng Đại Dương
Rung Chuyển
Suối Buôn Tring
Cầu Duyên
Thu hẹp
Sớm mai
Soi bóng
Người đàn ông vạn chài và con chim bói cá
Suối nguồn
Êm đềm
Làng biển
no name 107
cánh đồng
Mùa nước nổi
Sông quê
Phố