Sương đêm
Sương đêm
Acrylic / 2020 / C 42 × R 32
Cho thuê
Giấc mơ mùa hạ
hoa Lan huệ
Tĩnh vật hoa Pense
Lan trắng
Hoa ổi
Hoa Quỳnh
Bình Yên
Xuân tàn
Những cánh hồng
Hoa loa kèn tháng tư
Anh đào (sắc xuân)
Những Đoá Sen Xanh
HOA DIÊN VỸ
Sen mùa hạ
Tháng tư
Hoa cúc dại
Hoa Xuyến Chi và cỏ dại
Cẩm tú cầu
Tĩnh vật hoa mõm sói
Hoa hướng dương
Mùa sen
Lan catliya
hoa nắng
Như những mùa hoa
Hoa Loa Kèn
Hoa thiên điểu no.1
Tĩnh vật hồng vàng
Hoa Loa Kèn
Ngày tinh khôi
Easter Lilies