Tháng 5 Hải Lý
Tháng 5 Hải Lý
Acrylic / 2020 / C 60 × R 90
Bản in
NẮNG THU
Phố cũ của tôi
Phố / city
Mưa mạn ngược
Mai Châu
Phước lành từ người
Góc vườn hoang
Hoa dã quỳ
Cuối hạ
Sen thu
Cửu long hội tụ
Mưa đời
Vạt nắng
Standing
SƠN NỮ VÙNG CAO 01
Nắng chiều
Khoảng lặng
Khúc Hát Bình Minh
CHÙM HOA TỈ MUỘI
Ngõ vắng xôn xao
Mặt nước
Đường Về
NẮNG HẠ
Bên khung cửa
Tiếng gọi quê hương
Orange
sen 1
Nắng Trong Rừng
Vũ hội
Thiếu nữ phố