Bóng chiều tà
Bóng chiều tà
Màu nước / 2023 / C 59 × R 78
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Nắng hạ
Nắng hạ
Chất liệu mới / 2023 / C 50 × R 81
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Bạch liên hoa
Bạch liên hoa
Lụa / 2023 / C 50 × R 82
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Giao lộ
Giao lộ
Lụa / 2023 / C 50 × R 82
Thừa Thiên Huế
Bản in
Khoảng lặng
Đã bán
Khoảng lặng
Lụa / 2023 / C 50 × R 82
Thừa Thiên Huế
Bản in
Phong cảnh rừng quốc gia Bạch Mã
Phong cảnh rừng quốc gia Bạch Mã
Lụa / 2022 / C 60 × R 80
Thừa Thiên Huế
Nàng sen 10
Đã bán
Nàng sen 10
Lụa / 2021 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Nàng sen 9
Nàng sen 9
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Nàng sen 8
Đã bán
Nàng sen 8
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Nàng sen 7
Đã bán
Nàng sen 7
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Nàng sen 6
Nàng sen 6
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Nàng sen 5
Đã bán
Nàng sen 5
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Nàng sen 4
Nàng sen 4
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Nàng sen 3
Nàng sen 3
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Nàng sen 2
Đã bán
Nàng sen 2
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Nàng sen 1
Nàng sen 1
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Góc vườn hoang
Góc vườn hoang
Lụa / 2021 / C 42 × R 80
Thừa Thiên Huế
Chiều về trên Lô lô Chải
Chiều về trên Lô lô Chải
Lụa / 2021 / C 80 × R 100
Thừa Thiên Huế
Góc vườn hoang
Góc vườn hoang
Lụa / 2021 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Góc vườn hoang
Góc vườn hoang
Lụa / 2021 / C 42 × R 42
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Góc vườn hoang
Đã bán
Góc vườn hoang
Lụa / 2021 / C 42 × R 42
Thừa Thiên Huế
Bản in
Dưới bóng điệp anh đào
Đã bán
Dưới bóng điệp anh đào
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Sen và tĩnh vật
Đã bán
Sen và tĩnh vật
Lụa / 2020 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Bản in
Ngọc Hân công chúa
Đã bán
Ngọc Hân công chúa
Lụa / 2020 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
An Thường công chúa (No.2)
An Thường công chúa (No.2)
Lụa / 2020 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Góc vườn hoang
Đã bán
Góc vườn hoang
Lụa / 2020 / C 55 × R 110
Thừa Thiên Huế
Bản in
Góc vườn hoang
Góc vườn hoang
Lụa / 2020 / C 43 × R 80
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Sen và tĩnh vật 4
Đã bán
Sen và tĩnh vật 4
Lụa / 2019 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Bản in
Sen và tĩnh vật 3
Đã bán
Sen và tĩnh vật 3
Lụa / 2018 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Sen và tĩnh vật 2
Đã bán
Sen và tĩnh vật 2
Lụa / 2018 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Tĩnh vật 2
Đã bán
Tĩnh vật 2
Lụa / 2017 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Tĩnh vật 1
Đã bán
Tĩnh vật 1
Lụa / 2018 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và tĩnh vật 1
Đã bán
Sen và tĩnh vật 1
Lụa / 2017 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và cá 6 (Liên Ngư)
Đã bán
Sen và cá 6 (Liên Ngư)
Lụa / 2018 / C 42 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và cá 5 (Liên Ngư)
Đã bán
Sen và cá 5 (Liên Ngư)
Lụa / 2019 / C 55 × R 110
Thừa Thiên Huế
Sen và cá 4
Đã bán
Sen và cá 4
Lụa / 2017 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và cá 3
Đã bán
Sen và cá 3
Lụa / 2018 / C 43 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và cá 2 (Liên ngư)
Sen và cá 2 (Liên ngư)
Lụa / 2017 / C 80 × R 100
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Sen và cá 1 (Liên ngư)
Đã bán
Sen và cá 1 (Liên ngư)
Lụa / 2017 / C 80 × R 100
Thừa Thiên Huế
Hoa vô thường 02
Hoa vô thường 02
Lụa / 2019 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Bản in
Cổ tích 12 - Tuổi thần tiên
Cổ tích 12 - Tuổi thần tiên
Lụa / 2019 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Bản in
Cổ tích 8
Đã bán
Cổ tích 8
Lụa / 2017 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Bản in
Vũ khúc Tamia Tatih
Vũ khúc Tamia Tatih
Lụa / 2019 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Bản in
Vũ khúc Hàn Giang - cổ tích 19
Vũ khúc Hàn Giang - cổ tích 19
Lụa / 2019 / C 80 × R 150
Thừa Thiên Huế
Bản in
Huyền Trân công chúa ngoại truyện
Huyền Trân công chúa ngoại truyện
Lụa / 2019 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Bản in
Huyền Trân công chúa 02
Đã bán
Huyền Trân công chúa 02
Lụa / 2018 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Huyền Trân công chúa 01
Đã bán
Huyền Trân công chúa 01
Lụa / 2018 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
An Thường công chúa
Đã bán
An Thường công chúa
Lụa / 2016 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
An Tư công chúa
Đã bán
An Tư công chúa
Lụa / 2018 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế