Bạch liên hoa
Đã bán
Bạch liên hoa
Màu nước / 2023 / C 50 × R 82
Thừa Thiên Huế
Bản in