Hoạt động gần đây
Nguyễn Thị Anh Đào
Nguyễn Thị Anh Đào đã đăng một tác phẩm mới.
3 tháng trước

Dạo chơi

Dạo chơi

Nguyễn Thị Anh Đào
Nguyễn Thị Anh Đào đã đăng một tác phẩm mới.
3 tháng trước

Anh Đông

Anh Đông

Nguyễn Thị Anh Đào
Nguyễn Thị Anh Đào đã đăng một tác phẩm mới.
3 tháng trước
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Thầy Nguyễn Trung Tín là người đã chỉ dạy mình rất nhiều, Thầy là giảng viên hướng dẫn mình làm bài tốt nghiệp. Tuy là mình hơi khó bảo!!! Nhưng vì Thầy rất giỏi nên cuối cùng mình cũng bị đuổi khỏi trường, ...à không, tốt nghiệp! Hì!
Đây là tác phẩm tốt nghiệp Đại học của mình, có Thầy Đông là người tài trợ sơn dầu cho mình, Thầy Vinh là Thầy chủ nhiệm, các bạn và má của mình!