Artistic activities
- Tham dự các triển lãm do hội Mỹ thuật VN và Hội Mỹ thuật tp HCM tổ chức mỗi năm từ 1991 đến nay
- 1 tác phẩm được Bảo tàng Mỹ thuật tp HCM sưu tập -"Rừng tràm mùa nước nổi" sơn dầu- 90 x 120 cm
- 1 tác phẩm được Hội Mỹ thuật VN sưu tập: "Tràm chim"- chất liệu tổng hợp- 80 x 200 cm
- 1 tác phẩm được Bảo tàng Lịch sử quân sự VN sưu tập: "Nước ngọt cho đảo Bình Ba" sơn dầu- 120 x 140 cm