Hoạt động gần đây
Nguyễn Tài Vị
Nguyễn Tài Vị đã đăng một tác phẩm mới.
10 ngày trước

Dòng Sông Yên Bình

Dòng Sông Yên Bình

Nguyễn Tài Vị
Nguyễn Tài Vị đã đăng một tác phẩm mới.
10 ngày trước

Sen Tàn Cuối Hạ.

Sen Tàn Cuối Hạ.

Nguyễn Tài Vị
Nguyễn Tài Vị đã đăng một tác phẩm mới.
10 ngày trước

Tình yêu và truyền thống

Tình yêu và truyền thống
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Hoạt động nghệ thuật tự do.
Tự học và nghiên cứu nghệ thuật sơn mài, sơn dầu , lụa và yêu chủ nghĩa dân tộc.
Chưa tham gia triển lãm.
Chủ đề yêu thích là hình tượng văn hoá truyền thống và phong tục dân gian Việt Nam.