Hoạt động gần đây
Nguyễn Thị Kim Liên
Nguyễn Thị Kim Liên đã đăng một tác phẩm mới.
9 ngày trước

Liên hoa - No1

Liên hoa - No1

Nguyễn Thị Kim Liên
Nguyễn Thị Kim Liên đã đăng một tác phẩm mới.
9 ngày trước

Tĩnh vật sen

Tĩnh vật sen

Nguyễn Thị Kim Liên
Nguyễn Thị Kim Liên đã đăng một tác phẩm mới.
10 ngày trước

Hương mùa hạ

Hương mùa hạ
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật

Hương mùa hạ
Kích thước: 90x120cm
Chất liệu: acrylic on canvas
Năm sáng tác: 2021
Tác phẩm: Tĩnh vật sen.
Kích thước: 60x76cm
Chất liệu: acrylic on canvas
Năm sáng tác: 2020
Tác phẩm: Màu của biển
Kích thước: 50×50 cm
Chất liệu: Acrylic on canvas
Năm sáng tác: 2020
Xem thêm