Hoạt động gần đây
Hoàng Trung Dũng
Hoàng Trung Dũng đã đăng một tác phẩm mới.
2 ngày trước

QUÀ TẶNG TỪ BIỂN

QUÀ TẶNG TỪ BIỂN

Hoàng Trung Dũng
Hoàng Trung Dũng đã đăng một tác phẩm mới.
10 ngày trước

CÂN BẰNG SỐNG No2

CÂN BẰNG SỐNG No2

Hoàng Trung Dũng
Hoàng Trung Dũng đã đăng một tác phẩm mới.
14 ngày trước

CÂN BẰNG SỐNG

CÂN BẰNG SỐNG
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Tên tranh: Vùng Trũng
Khuôn khổ: 50 - 70
Chất liệu: Acrylic
Sáng tác: 2008
Tên tranh: Đồng Châu ngày không nắng
Khuôn khổ: 60 - 80
Chất liệu: Acrylic
Sáng tác: 3/2020
Xem thêm