Hoạt động gần đây
Hoàng Trung Dũng
Hoàng Trung Dũng đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Đồng dao

Đồng dao

Hoàng Trung Dũng
Hoàng Trung Dũng đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Nam Thịnh mùa vàng

Nam Thịnh mùa vàng

Hoàng Trung Dũng
Hoàng Trung Dũng đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Sánh đôi

Sánh đôi
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Tên tranh: Vùng Trũng
Khuôn khổ: 50 - 70
Chất liệu: Acrylic
Sáng tác: 2008
Tên tranh: Đồng Châu ngày không nắng
Khuôn khổ: 60 - 80
Chất liệu: Acrylic
Sáng tác: 3/2020
Xem thêm