Hoạt động gần đây
Hoàng Trung Dũng
Hoàng Trung Dũng đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Sắc Vàng

Sắc Vàng

Ruby Phan
2 tháng trước

Hoàng Trung Dũng
Hoàng Trung Dũng đã đăng một tác phẩm mới.
2 tháng trước

Sắc yêu

Sắc yêu
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Tên tranh: Vùng Trũng
Khuôn khổ: 50 - 70
Chất liệu: Acrylic
Sáng tác: 2008
Tên tranh: Đồng Châu ngày không nắng
Khuôn khổ: 60 - 80
Chất liệu: Acrylic
Sáng tác: 3/2020
Xem thêm