Hoạt động gần đây
Nguyễn Văn Thao
Nguyễn Văn Thao đã đăng một tác phẩm mới.
3 tháng trước

Nhạc sĩ Thanh Tùng

Nhạc sĩ Thanh Tùng

Nguyễn Văn Thao
Nguyễn Văn Thao đã đăng một tác phẩm mới.
7 tháng trước

Điểm tựa niềm tin

Điểm tựa niềm tin
Xem thêm
Artistic activities
NSNA VŨ HUYẾN ( sưu tập gia đình )
Màu dầu trên toan
Kt:45x50cm
VĂN THAO 2020
Nhạc sĩ VŨ THẢO ( tranh đã bán )
Màu dầu trên toan
Kt: 40x40 cm
VĂN THAO 2018
Nhạc sĩ TRẦN LẬP ( tranh đã bán )
Acerylic trên toan
Kt: 50x70cm
VĂN THAO 2017
Xem thêm