Hoạt động gần đây
Đỗ văn Sĩ
Đỗ văn Sĩ đã thích một tác phẩm.
một năm trước

Một thoáng mùa thu

Một thoáng mùa thu

Đỗ văn Sĩ
Đỗ văn Sĩ đã đăng một tác phẩm mới.
một năm trước

Tuổi thanh xuân

Tuổi thanh xuân

Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Ban mai dịu êm.
Cl: sơn dầu.
Kt :80 x 120cm.
St :2022