Hoạt động gần đây
Nguyễn Văn Vương
Nguyễn Văn Vương đã thích một tác phẩm.
8 ngày trước

Hương Quê

Hương Quê

Nguyễn Văn Vương
Nguyễn Văn Vương đã thích một tác phẩm.
11 ngày trước

Bữa Cơm Chiều

Bữa Cơm Chiều

Nguyễn Văn Vương
Nguyễn Văn Vương đã đăng một tác phẩm mới.
18 ngày trước

Dưới Nắng Hè

Dưới Nắng Hè
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Chầm chậm vẽ, mỗi ngày một ít để tác phẩm được đẹp nhất
Tác phẩm tiếp tục được đi chi tiết
Tác phẩm ngõ nắng đang bắt đầu lớp lót
Xem thêm