Hoạt động gần đây
Nguyễn quốc Hùng
Nguyễn quốc Hùng đã đăng một tác phẩm mới.
10 ngày trước

Chân dung người đàn ông

Chân dung người đàn ông

Nguyễn quốc Hùng
Nguyễn quốc Hùng đã đăng một tác phẩm mới.
14 ngày trước

Phố cũ

Phố cũ

Nguyễn quốc Hùng
Nguyễn quốc Hùng đã đăng một tác phẩm mới.
14 ngày trước

VƯỜN ĐỊA ĐÀNG 2.

VƯỜN ĐỊA ĐÀNG 2.
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Một phòng trưng bày tại Berlin (trên đường KantStraße)
Triển lãm tranh tại ART afFAIRs.(Postbahnhof Berlin). Tháng 5/2015.
NOTHING. Acrylic on do paper. 60x80. Sold
Xem thêm