Hoạt động gần đây
Trần Đình Kim Sơn
Trần Đình Kim Sơn đã đăng một tác phẩm mới.
4 tháng trước

Tĩnh vật hoa hồng và trái mơ. 11/2021

Tĩnh vật hoa hồng và trái mơ. 11/2021

Trần Đình Kim Sơn
Trần Đình Kim Sơn đã đăng một tác phẩm mới.
5 tháng trước

Tĩnh vật mùa xuân

Tĩnh vật mùa xuân

Trần Đình Kim Sơn
Trần Đình Kim Sơn đã đăng một tác phẩm mới.
8 tháng trước

Mai vàng, quít và con gà gốm sứ nhỏ. 01/2018.

Mai vàng, quít và con gà gốm sứ nhỏ. 01/2018.
Xem thêm