Hoạt động gần đây
Trần Đình Kim Sơn
Trần Đình Kim Sơn đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Mai vàng, quít và con gà gốm sứ nhỏ. 01/2018.

Mai vàng, quít và con gà gốm sứ nhỏ. 01/2018.

Trần Đình Kim Sơn
Trần Đình Kim Sơn đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Tĩnh vật hoa vạn thọ với cái tách trắng nhỏ. 2/2020

Tĩnh vật hoa vạn thọ với cái tách trắng nhỏ. 2/2020

Trần Đình Kim Sơn
Trần Đình Kim Sơn đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Bãi biển Dinh Cậu - Phú Quốc. 5/2020

Bãi biển Dinh Cậu - Phú Quốc. 5/2020
Xem thêm