Hoạt động gần đây
Ngô Tiến Đạt
Ngô Tiến Đạt đã đăng một tác phẩm mới.
10 ngày trước

Hoa loa kèn

Hoa loa kèn

Ngô Tiến Đạt
Ngô Tiến Đạt đã đăng một tác phẩm mới.
10 ngày trước

Bừng tỉnh

Bừng tỉnh

Ngô Tiến Đạt
Ngô Tiến Đạt đã đăng một tác phẩm mới.
4 tháng trước

Tuổi hồng

Tuổi hồng
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Tác phẩm: " Nghỉ Ngơi"
Chất liệu: Sơn Mài Truyền Thống
Kích Thước: 80x120cm