Hoạt động gần đây
Ngô Tiến Đạt
Ngô Tiến Đạt đã đăng một tác phẩm mới.
5 tháng trước

Hoa loa kèn

Hoa loa kèn

Ngô Tiến Đạt
Ngô Tiến Đạt đã đăng một tác phẩm mới.
5 tháng trước

Bừng tỉnh

Bừng tỉnh

Ngô Tiến Đạt
Ngô Tiến Đạt đã đăng một tác phẩm mới.
9 tháng trước

Tuổi hồng

Tuổi hồng
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Tác phẩm: " Nghỉ Ngơi"
Chất liệu: Sơn Mài Truyền Thống
Kích Thước: 80x120cm