Hoạt động gần đây
Ngô Tiến Đạt
Ngô Tiến Đạt đã đăng một tác phẩm mới.
9 ngày trước

Tuổi hồng

Tuổi hồng

Ngô Tiến Đạt
Ngô Tiến Đạt đã đăng một tác phẩm mới.
9 ngày trước

Tung tăng

Tung tăng

Ngô Tiến Đạt
Ngô Tiến Đạt đã đăng một tác phẩm mới.
9 ngày trước

Tĩnh vật sen

Tĩnh vật sen
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Tác phẩm: " Nghỉ Ngơi"
Chất liệu: Sơn Mài Truyền Thống
Kích Thước: 80x120cm