Hoạt động gần đây
Indochine Art
Indochine Art đã bình luận một tác phẩm.
một tháng trước
Quan điểm sáng tác:
“Lấy thiên nhiên làm cơ sở để sáng tạo”
Tối rất thích quan điểm của bạn. Thiên nhiên là nguồn cội, là gốc rễ của sự sống. Loài người vô cùng nhỏ bé trước thiên nhiên, chúng ta cần bỏ đi sự ảo tưởng về sức mạnh của loài người, biết nương tựa vào thiên nhiên, hấp thu sức mạnh, năng lượng từ thiên nhiên để duy trì và tái tạo đời sống của con người. Chúc mừng những tác phẩm rất đẹp của bạn.

Nụ tầm xuân3

Nụ tầm xuân3

Indochine Art
Indochine Art đã thích một tác phẩm.
một tháng trước

Nụ tầm xuân3

Nụ tầm xuân3

Indochine Art
một tháng trước
Xem thêm