Hoạt động gần đây
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Trò chuyện cùng Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh về Mỹ thuât Viêt Nam Đương đại trong xưởng vẽ ...
PAINTING EXHIBITION DUY NINH , Danang Fine Art Museum 8/2019
Bìa Catalogue PAINTING EXHIBITION DUY NINH - 8/2019
Xem thêm