Hà Nội
  • Acrylic / 2020
  • C 100 × R 80 × S 3 cm
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
203
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist artwork

Artist information

Works by the same artist

Acrylic / 2020 / C 100 × R 80
Hà Nội
$274
Gouache on paper / 2019 / C 38 × R 53
Hà Nội
$65
Gouache on paper / 2019 / C 38 × R 53
Hà Nội
$65
Gouache on paper / 2019 / C 104 × R 39
Hà Nội
$117

Works of the same type

Acrylic / 2019 / C 60 × R 40
$196
CAT 6
CAT 6
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Đồng Nai
$435
CAT 5
CAT 5
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
Đồng Nai
$522
CAT 4
CAT 4
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Đồng Nai
$435

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.