Chuột Vàng

Hà Nội
  • Acrylic / 2020
  • C 100 × R 80 × S 3 cm
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
225
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist information

Works by the same artist

Chuột Vàng
Chuột Vàng
Acrylic / 2020 / C 100 × R 80
Hà Nội
$274
Hải Phòng 3
Hải Phòng 3
Bột màu trên giấy / 2019 / C 38 × R 53
Hà Nội
$65
Hải Phòng 2
Hải Phòng 2
Bột màu trên giấy / 2019 / C 38 × R 53
Hà Nội
$65
Hà Giang 4
Hà Giang 4
Bột màu trên giấy / 2019 / C 104 × R 39
Hà Nội
$117

Works of the same type

ĐÔI BỜ THƯƠNG NHỚ
ĐÔI BỜ THƯƠNG NHỚ
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
$435
Bản in
Sao Biển
Sao Biển
Acrylic / 2020 / C 90 × R 90
Hải Dương
$2,417
Mèo con
Mèo con
Acrylic / 1998 / C 31 × R 50
Khởi đầu
Khởi đầu
Acrylic / 2020 / C 100 × R 160
$435

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.