Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Ấn tượng 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Hoa ly trắng
Hoa ly trắng
Bột màu trên giấy / 2016 / C 58 × R 40
Thái Nguyên
$130
Biển nhớ
Biển nhớ
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 80
$870
Bản in
Hoa chuối
Hoa chuối
Màu nước / 2015 / C 50 × R 38
Thái Nguyên
$109
Hoa leo
Hoa leo
Màu nước / 2014 / C 38 × R 52
Thái Nguyên
$174
Tĩnh vật hoa vàng
Tĩnh vật hoa vàng
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 60
$826
Sen
Sen
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
$652
Cho thuê
Hoa hướng dương
Hoa hướng dương
Acrylic / 2017 / C 48 × R 56
Thái Nguyên
$130
Hoa tím
Hoa tím
Bột màu trên giấy / 2015 / C 42 × R 55
Thái Nguyên
$109
Hoa ly vàng
Hoa ly vàng
Bột màu trên giấy / 2017 / C 40 × R 57
Thái Nguyên
$130
Hoa hướng dương với đồ xưa
Hoa hướng dương với đồ xưa
Acrylic / 2016 / C 90 × R 70
$826
Cho thuêBản in
Nắng sân chùa
Nắng sân chùa
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 90
$870
Cho thuêBản in
Hoa 3
Hoa 3
Màu bột / 2015 / C 45 × R 45
Thái Nguyên
$109
Loa kèn đỏ
Loa kèn đỏ
Sơn dầu / 2015 / C 50 × R 70
Thái Nguyên
$304
Sắc hoa
Sắc hoa
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 120 × R 90
$522
Cho thuêBản in
Buổi sáng
Buổi sáng
Sơn dầu / 2014 / C 120 × R 90
Hà Nội
$435
Hoa 1
Hoa 1
Acrylic / 2014 / C 40 × R 40
Thái Nguyên
$109
Bến sông quê
Bến sông quê
Acrylic trên lụa / 2019 / C 60 × R 80
Thái Nguyên
$370
Hương bưởi
Hương bưởi
Acrylic / 2017 / C 40 × R 40
Thái Nguyên
$109
Phố cổ hàng Chai
Phố cổ hàng Chai
Phấn màu / 2019 / C 52 × R 52
$261
Cho thuêBản in
Hoa đào
Hoa đào
Acrylic / 2016 / C 65 × R 45
Thái Nguyên
$130
bạch liên
Đã bán
bạch liên
Sơn dầu / 2018 / C 60 × R 50
Bản in
Cảnh quê
Cảnh quê
Sơn mài / 2019 / C 30 × R 40
$261
Cho thuêBản in
Cọp dưới trăng
Cọp dưới trăng
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 40
$522
Cho thuêBản in
Hoa bên cửa sổ
Hoa bên cửa sổ
Acrylic / 2015 / C 40 × R 40
Thái Nguyên
$109
Tắm trong vườn
Tắm trong vườn
sơn mài trên gỗ / 2019 / C 90 × R 60
$1,739
Cho thuê
Phố cổ Hà nội
Phố cổ Hà nội
Acrylic / 2017 / C 110 × R 90
$1,087
Cho thuêBản in
Sen tàn
Sen tàn
sơn mài trên gỗ / 2019 / C 40 × R 40
$522
Cho thuêBản in
Phố Cáo ngày xuân
Phố Cáo ngày xuân
Canvas / 2019 / C 70 × R 50
$652
Ao sen trong chùa
Ao sen trong chùa
sơn mài trên gỗ / 2018 / C 60 × R 180
$1,957
Cho thuê
Hoa ly đỏ
Hoa ly đỏ
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
$826
Cho thuêBản in
Hoa hồng xanh
Hoa hồng xanh
Acrylic / 2016 / C 40 × R 40
Thái Nguyên
$109
Hoa 2
Hoa 2
Màu nước / 2014 / C 33 × R 50
Thái Nguyên
$109
Hoa hướng dương 2
Hoa hướng dương 2
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
Thái Nguyên
$304
Thời gian
Thời gian
Acrylic / 2019 / C 100 × R 150
$761
Cho thuê
Một sớm mùa thu
Một sớm mùa thu
Canvas / 2019 / C 70 × R 90
$652
Bản in
Sau cơn mưa
Sau cơn mưa
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
$783
Bản in
Phụ nữ và sen
Phụ nữ và sen
Sơn dầu / 2014 / C 120 × R 90
Hà Nội
$435