Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
acrylic 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Ngóng bóng con thuyền
Ngóng bóng con thuyền
Acrylic / 2020 / C 40 × R 30
Cho thuêBản in
Máu& lệ của rừng xanh
Máu& lệ của rừng xanh
Acrylic / 2020 / C 40 × R 50
Cho thuêBản in
Trăng không tròn
Trăng không tròn
Acrylic / 2018 / C 120 × R 140
Dòng lệ thiên thu (1, 2,3&4)
Dòng lệ thiên thu (1, 2,3&4)
Acrylic / 2020 / C 45 × R 35
Cho thuêBản in
Nàng thơ của âm nhạc.No2
Nàng thơ của âm nhạc.No2
Acrylic / 2021 / C 40 × R 30
Cho thuêBản in
Xuân sớm
Xuân sớm
Acrylic / 2020 / C 90 × R 70
Nude 12.16
Nude 12.16
Acrylic / 2016 / C 147 × R 100
Người rao bán cảm xúc
Người rao bán cảm xúc
Acrylic / 2020 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Thiếu nữ và hồ điệp
Thiếu nữ và hồ điệp
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Cho thuêBản in
Ký ức thời gian.No7
Ký ức thời gian.No7
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Nhân Chứng Của Thời Gian
Nhân Chứng Của Thời Gian
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Nàng biển
Nàng biển
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Cho thuêBản in
Sự lãng quên
Sự lãng quên
Acrylic / 2020 / C 40 × R 50
Cho thuêBản in
Trừu tượng 26.15
Trừu tượng 26.15
Acrylic / 2015 / C 86 × R 108
Nude 5.20
Nude 5.20
Acrylic / 2020 / C 200 × R 95
Chân dung 1.14
Chân dung 1.14
Acrylic / 2014 / C 60 × R 60
Thiếu nữ và ngôn tình
Thiếu nữ và ngôn tình
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Cho thuêBản in
Người thầm lặng 8
Người thầm lặng 8
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người thầm lặng 7
Người thầm lặng 7
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Xuân thì.No3
Xuân thì.No3
Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
Cho thuêBản in
Thiên thần trong vỏ ốc
Thiên thần trong vỏ ốc
Acrylic / 2020 / C 40 × R 50
Cho thuêBản in
Ký ức thời gian. No1
Ký ức thời gian. No1
Acrylic trên lụa / 2021 / C 60 × R 42
Cho thuêBản in
Dục vọng phù du
Dục vọng phù du
Acrylic / 2020 / C 49 × R 37
Cho thuêBản in
Người Thầm lặng 5
Người Thầm lặng 5
Acrylic / 2021 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chiều xuống bản
Chiều xuống bản
Acrylic / 2013 / C 100 × R 170
Thừa Thiên Huế
Trừu tượng 31.19
Trừu tượng 31.19
Acrylic / 2019 / C 200 × R 95
Biển một thời đã mất
Biển một thời đã mất
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Cho thuêBản in
Nude 23.19
Nude 23.19
Acrylic / 2019 / C 41 × R 58
Ngõ 77.15
Ngõ 77.15
Acrylic / 2015 / C 133 × R 133
Hồi tưởng. No2
Hồi tưởng. No2
Acrylic / 2020 / C 101 × R 38
Cho thuêBản in
Giấc mơ miền tuyết trắng
Giấc mơ miền tuyết trắng
Acrylic / 2020 / C 30 × R 42
Cho thuêBản in
Tắm trăng
Tắm trăng
Acrylic / 2020 / C 40 × R 62
Cho thuêBản in
Lời ru
Lời ru
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chân dung 7.20
Chân dung 7.20
Acrylic / 2020 / C 60 × R 60
Người đánh cắp mặt trăng
Người đánh cắp mặt trăng
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Nude 53.15
Nude 53.15
Acrylic / 2015 / C 68 × R 100
Nude 32.15
Nude 32.15
Acrylic / 2015 / C 86 × R 108
Người thầm lặng 1
Người thầm lặng 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Linh hồn vụn vỡ
Linh hồn vụn vỡ
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Cho thuêBản in
Avatar #2
Đã bán
Avatar #2
Acrylic / 2016 / C 126 × R 155
Trừu tượng 30.19
Trừu tượng 30.19
Acrylic / 2019 / C 200 × R 95
Hồi tưởng.No3
Hồi tưởng.No3
Acrylic / 2020 / C 114 × R 28
Cho thuêBản in
Em bé 71.15
Em bé 71.15
Acrylic / 2015 / C 108 × R 89
Mùa vàng người Hmong
Mùa vàng người Hmong
Acrylic / 2013 / C 119 × R 168
Thừa Thiên Huế
Nude 42.20
Nude 42.20
Acrylic / 2020 / C 70 × R 90
Nàng thơ của âm nhạc.No3
Nàng thơ của âm nhạc.No3
Acrylic / 2021 / C 40 × R 30
Cho thuêBản in
Trong và ngoài
Trong và ngoài
Acrylic / 2020 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tuổi thần tiên
Tuổi thần tiên
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Cho thuêBản in
Người thầm lặng 6
Người thầm lặng 6
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu