• Lacquer / 2015
  • C 120 × R 120 × S 2 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
203
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist artwork

Artist information

Works by the same artist

Lacquer / 2019 / C 135 × R 330
$173,913
Lacquer / 2019 / C 372 × R 255
$136,043
Đã bán
Lacquer / 2017 / C 100 × R 130
Đã bán
Lacquer / 2008 / C 100 × R 100
$9,065

Works of the same type

Lacquer / 2019 / C 90 × R 120
$2,000
Lacquer / 2019 / C 80 × R 80
$1,174
Lacquer / 2019 / C 120 × R 60
$3,000
Lacquer / 2011 / C 80 × R 80
$3,696

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.