• Artwork code: NDV-9
  • Lacquer / 2015
  • C 120 × R 120 × S 2 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
56
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist artwork

Artist information

Works by the same artist

Lacquer / 2011 / C 111 × R 56
$5,043
Lacquer / 2010 / C 150 × R 80
$9,065
Lacquer / 2015 / C 150 × R 72
$8,065
Lacquer / 2014 / C 150 × R 80
$7,065

Works of the same type

Lacquer / 2015 / C 150 × R 72
$8,065
Lacquer / 2016 / C 150 × R 72
$12,087
Lacquer / 2016 / C 242 × R 85
$40,304
Đã bán
Lacquer / 2015 / C 120 × R 170

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.