• Lacquer / 2015
  • C 120 × R 170 × S 2 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
160
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist artwork

Artist information

Works by the same artist

Lacquer / 2019 / C 372 × R 255
$136,043
Đã bán
Lacquer / 2017 / C 100 × R 130
Đã bán
Lacquer / 2008 / C 100 × R 100
$9,065
Đã bán
Lacquer / 2010 / C 120 × R 200

Works of the same type

Lacquer / 2019 / C 80 × R 100
Lacquer / 2019 / C 90 × R 210
$17,391
Lacquer / 2019 / C 90 × R 140
Lacquer / 2019 / C 372 × R 255
$136,043

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.