Võ Minh Lâm Tùng (Lục Thum)

Gallery nghệ sỹ
Cô bé Tà Xùa
Cô bé Tà Xùa
Màu nước / 2017 / C 38 × R 28
$217
Cho thuêBản in
Hot girl H'mong
Hot girl H'mong
Màu nước / 2016 / C 38 × R 28
$217
Cho thuêBản in
Truyền thống và hiện đại
Truyền thống và hiện đại
Màu nước / 2016 / C 50 × R 35
$239
Cho thuêBản in
Vườn xuân
Vườn xuân
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
$217
Cho thuêBản in
Vào mùa
Vào mùa
Màu nước / 2018 / C 38 × R 56
$217
Cho thuêBản in
Cánh đồng Cao Phạ
Cánh đồng Cao Phạ
Màu nước / 2018 / C 38 × R 56
$217
Cho thuêBản in
Trên bản Hà Nhì
Trên bản Hà Nhì
Màu nước / 2018 / C 56 × R 76
$348
Cho thuêBản in
Trùng Khánh vào thu
Trùng Khánh vào thu
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
$261
Cho thuêBản in
Trưa vắng
Trưa vắng
Màu nước / 2018 / C 56 × R 56
$435
Cho thuêBản in
Sớm thức dậy
Sớm thức dậy
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
$261
Cho thuêBản in
Còn lại một mùa hoa
Còn lại một mùa hoa
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
$391
Cho thuêBản in
Mùa hoa trong ký ức
Mùa hoa trong ký ức
Màu nước / 2018 / C 38 × R 56
$239
Cho thuêBản in
Có một mùa hoa ban Tây Bắc
Có một mùa hoa ban Tây Bắc
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
$370
Cho thuêBản in
Sen
Sen
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
$326
Cho thuêBản in
Mùa gặt hái
Mùa gặt hái
Màu nước / 2018 / C 38 × R 56
$348
Cho thuêBản in
Cánh đồng sớm thu
Cánh đồng sớm thu
Màu nước / 2018 / C 38 × R 56
$326
Cho thuêBản in
Mùa hoa lại về
Mùa hoa lại về
Màu nước / 2018 / C 39 × R 53
$413
Cho thuêBản in
Chiều thu
Chiều thu
Màu nước / 2017 / C 38 × R 56
$435
Cho thuêBản in
Chiều vùng biên
Chiều vùng biên
Màu nước / 2017 / C 38 × R 56
$435
Cho thuêBản in
Sen tháng 6
Sen tháng 6
Màu nước / 2019 / C 38 × R 27
$261
Cho thuêBản in
Cánh đồng sen
Cánh đồng sen
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
$304
Cho thuêBản in
Xuân về
Xuân về
Màu nước / 2018 / C 38 × R 56
$348
Cho thuêBản in
Thường nhật
Thường nhật
Màu nước / 2018 / C 55 × R 55
$435
Cho thuêBản in
Bên bờ ao
Bên bờ ao
Màu nước / 2018 / C 38 × R 56
$391
Cho thuêBản in
Hoa mùa xuân
Hoa mùa xuân
Màu nước / 2018 / C 38 × R 56
$391
Cho thuêBản in
Pose
Đã bán
Pose
Màu nước / 2017 / C 38 × R 56
Bên bờ rào
Bên bờ rào
Màu nước / 2018 / C 38 × R 56
$370
Cho thuêBản in
Ruộng cải
Ruộng cải
Màu nước / 2018 / C 38 × R 56
$326
Cho thuêBản in
Buổi sáng dưới thung lũng
Buổi sáng dưới thung lũng
Màu nước / 2018 / C 38 × R 56
$326
Cho thuêBản in
Cánh đồng Than Uyên
Cánh đồng Than Uyên
Màu nước / 2017 / C 38 × R 56
$304
Cho thuêBản in
Hồ Lăk
Hồ Lăk
Màu nước / 2018 / C 38 × R 56
$391
Cho thuêBản in
Mùa hè năm ấy
Mùa hè năm ấy
Màu nước / 2016 / C 35 × R 50
$304
Cho thuêBản in
Góc vườn
Góc vườn
Màu nước / 2017 / C 36 × R 44
$348
Cho thuêBản in