Tạ Quang Bảo

Gallery nghệ sỹ
Mùa lúa chín
Mùa lúa chín
Vải/ Sợi / 2015 / C 60 × R 90
Mùa lúa chín
Mùa lúa chín
Vải/ Sợi / 2015 / C 60 × R 90
Phơi thóc
Phơi thóc
Vải/ Sợi / 2016 / C 30 × R 45
Voi Tây Nguyên
Voi Tây Nguyên
Vải/ Sợi / 2015 / C 60 × R 60
Bên Hiên Nhà
Bên Hiên Nhà
Vải/ Sợi / 2016 / C 60 × R 90
Quán phở quê
Quán phở quê
Vải/ Sợi / 2018 / C 60 × R 90
Bên đường
Bên đường
Vải/ Sợi / 2018 / C 60 × R 90
Rê thóc
Rê thóc
Vải/ Sợi / 2016 / C 60 × R 60
Rê thóc
Rê thóc
Vải/ Sợi / 2016 / C 60 × R 60
Thăm Lưới
Thăm Lưới
Vải/ Sợi / 2014 / C 60 × R 120
Thuyền về
Thuyền về
Vải/ Sợi / 2017 / C 60 × R 60
Xuân
Xuân
Vải/ Sợi / 2014 / C 90 × R 60
Cho thuê
Cháu bé người Hà Nhì
Cháu bé người Hà Nhì
Vải/ Sợi / 2014 / C 60 × R 90
Cho thuê
Về nhà
Về nhà
Vải/ Sợi / 2014 / C 60 × R 90
Cho thuê