Tạ Quang Bảo

Gallery nghệ sỹ
Góc chợ quê
Góc chợ quê
In kỹ thuật số / 2018 / C 60 × R 90
$391
Cửa Chùa
Cửa Chùa
In kỹ thuật số / 2018 / C 60 × R 90
$391
Mùa lúa chín
Mùa lúa chín
Vải/ Sợi / 2015 / C 60 × R 90
$391
Mùa lúa chín
Mùa lúa chín
Vải/ Sợi / 2015 / C 60 × R 90
$391
Phơi thóc
Phơi thóc
Vải/ Sợi / 2016 / C 30 × R 45
$130
Trên đường về
Trên đường về
Vải/ Sợi / 2016 / C 60 × R 90
$391
Voi Tây Nguyên
Voi Tây Nguyên
Vải/ Sợi / 2015 / C 60 × R 60
$2,422
Bên Hiên Nhà
Bên Hiên Nhà
Vải/ Sợi / 2016 / C 60 × R 90
$391
Quán phở quê
Quán phở quê
Vải/ Sợi / 2018 / C 60 × R 90
$391
Bên đường
Bên đường
Vải/ Sợi / 2018 / C 60 × R 90
$391
Rê thóc
Rê thóc
Vải/ Sợi / 2016 / C 60 × R 60
$2,422
Rê thóc
Rê thóc
Vải/ Sợi / 2016 / C 60 × R 60
$2,422
Thăm Lưới
Thăm Lưới
Vải/ Sợi / 2014 / C 60 × R 120
$522
Thuyền về
Thuyền về
Vải/ Sợi / 2017 / C 60 × R 60
$1,939
Xuân
Xuân
Vải/ Sợi / 2014 / C 90 × R 60
$391
Cho thuê
Hai mẹ con người Co Tu
Hai mẹ con người Co Tu
In kỹ thuật số / 2014 / C 90 × R 60
$391
Cho thuê
Cháu bé người Hà Nhì
Cháu bé người Hà Nhì
Vải/ Sợi / 2014 / C 60 × R 90
$391
Cho thuê
Trên dòng Yến Giang
Trên dòng Yến Giang
Vải/ Sợi / 2018 / C 60 × R 60
$261
Về nhà
Về nhà
Vải/ Sợi / 2014 / C 60 × R 90
$391
Cho thuê