Trần Thị Cải

Gallery nghệ sỹ
Tự Nhiên Nó Thế
Tự Nhiên Nó Thế
Gỗ / 2014 / C 40 × R 30
$348
Góc Vườn Nhà
Góc Vườn Nhà
Kim loại / 2010 / C 15 × R 20
$261
Ngủ ngày
Ngủ ngày
Kim loại / 1984 / C 20 × R 30
$261
Cho thuê
Trâu Húc Nhau
Trâu Húc Nhau
In thạch bản / 1998 / C 30 × R 40
$435
Cho thuê
Mèo đói
Mèo đói
In độc bản / 1998 / C 25 × R 35
$391
Cho thuê
Chờ đợi
Chờ đợi
Giấy Dó / 2010 / C 50 × R 60
$522
Cho thuê
Mùa sen
Mùa sen
Giấy Dó / 2015 / C 40 × R 50
$435
Cho thuê
Gốc tre nhà
Gốc tre nhà
Giấy Dó / 1989 / C 30 × R 40
$217
Cho thuê
Trâu sáo
Trâu sáo
Giấy Dó / 2015 / C 50 × R 60
$435
Cho thuê