Bùi văn Thế

Gallery nghệ sỹ
Vườn Xuân
Vườn Xuân
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Quảng Ninh
Cho thuêBản in
Sông nho quế
Sông nho quế
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Quảng Ninh
Cho thuêBản in
Nắng Xuân
Nắng Xuân
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Quảng Ninh
Cho thuêBản in
Phong cảnh Gốm sứ Đông Triều
Phong cảnh Gốm sứ Đông Triều
Acrylic / 2021 / C 40 × R 60
Quảng Ninh
Cho thuêBản in
Lò Bát
Lò Bát
Acrylic / 2020 / C 60 × R 90
Quảng Ninh
Cho thuêBản in
Đê Chiều
Đê Chiều
Acrylic / 2020 / C 60 × R 80
Quảng Ninh
Cuối Chân Đồi
Cuối Chân Đồi
Acrylic / 2020 / C 90 × R 60
Quảng Ninh
Cho thuêBản in
Nắng Thu
Nắng Thu
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Quảng Ninh
Cho thuêBản in
Đường lên Đỉnh Ngoạ Vân
Đường lên Đỉnh Ngoạ Vân
Acrylic / 2021 / C 60 × R 90
Quảng Ninh
Bản in
Chiều Phố Cáo
Chiều Phố Cáo
Acrylic / 2020 / C 60 × R 90
Quảng Ninh
Cho thuêBản in
Tổ Ấm
Tổ Ấm
Acrylic / 2020 / C 60 × R 80
Quảng Ninh
Cho thuêBản in
Đồn Cao
Đồn Cao
Acrylic / 2020 / C 40 × R 60
Quảng Ninh
Cho thuêBản in
Một thoáng Hạ Long
Một thoáng Hạ Long
Acrylic / 2020 / C 60 × R 80
Quảng Ninh
Cho thuêBản in
Nắng Đồn Cao. No3
Nắng Đồn Cao. No3
Acrylic / 2020 / C 60 × R 90
Quảng Ninh
Cho thuêBản in
Nắng Đồn Cao. No2
Nắng Đồn Cao. No2
Acrylic / 2020 / C 60 × R 90
Quảng Ninh
Cho thuêBản in
Nắng Đồn Cao.No1
Nắng Đồn Cao.No1
Acrylic / 2020 / C 90 × R 60
Quảng Ninh
Cho thuêBản in
Kho Gạo
Kho Gạo
Acrylic / 2020 / C 40 × R 60
Quảng Ninh
Cho thuêBản in
Sông quê
Sông quê
Acrylic / 2020 / C 60 × R 90
Quảng Ninh
Cho thuêBản in
Đen
Đen
Acrylic / 2020 / C 40 × R 60
Quảng Ninh
Cho thuêBản in
Đầm Rươi
Đã bán
Đầm Rươi
Acrylic / 2020 / C 80 × R 80
Quảng Ninh
Bản in
Đón Hoàng Hôn
Đã bán
Đón Hoàng Hôn
Acrylic / 2019 / C 60 × R 90
Quảng Ninh
Bản in
Chiều Tây Bắc
Chiều Tây Bắc
Acrylic / 2020 / C 90 × R 130
Quảng Ninh