Hoạt động gần đây
Trần  Văn Thăng
Trần Văn Thăng đã đăng một tác phẩm mới.
2 năm trước

Một ngày như mọi ngày

Một ngày như mọi ngày

Trần  Văn Thăng
Trần Văn Thăng đã đăng một tác phẩm mới.
2 năm trước

Rảo bước

Rảo bước

Indochine Art
2 năm trước
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Tp: Rảo bước
Kt: 80cm x 110cm
Cl: Lụa
Năm st: 2011
Giá bán: 25 triệu đồng